Bazalt, volkanik kaya kütlelerinden birisidir. Siyah renkli ve çok sert bir kayaçtır. Sert ve dayanıklı bir taş olduğu için geçmişten beri kaldırım taşı, yapı taşı, köprü malzemesi olarak kullanılagelmektedir.Bugün ise yeni kullanım alanları olarak demir yolu balast malzemesi, asfalt agregası gibi alt yapıda kullanımının yanı sıra; özellikle bünyesinde serbest silis bulunmaması nedeniyle, granül ve toz olarak; geçmişte silis ve kuvars kumu kullanılan birçok başka iş kolunda alternatif ve sağlıklı bir ham madde olarak kullanılmaktadır.

Harbiye İnşaat, madencilik 2013 yılında madencilik faaliyetlerine ELAZIĞ iline 10 km mesafede olan Gümüşkavak köyündeki 100 hektarlık bazalt ocağı ve kırma eleme tesisi satın alarak ve bununla yetinmeyip 100 hektarlık daha bazalt ruhsatı alarak üretim faaliyetlerine başlamıştır.

ELAZIĞ ilindeki en büyük bazalt kırma eleme tesisi ve bazalt ocaklarına sahip olan Harbiye İnşaat Elazığ ilindeki beton üretim tesislerine kırılmış ve elenmiş kırma taş, TCDD balast malzemesi, özel sektördeki inşaat firmalarına kum temin etmektedir.