Gümüş gibi parlak mavimsi beyaz kolay kırılan sert bir maden olan krom havaya karşı çok dayanıklıdır. Nemli havada bozulmaz yani paslanmaz. Bu niteliğinden dolayı paslanma olasılığı büyük olan madenlerden birçoğu ince bir krom tabakası ile kaplanır.

Krom en başta demiri sertleştirmekte kullanılır. Krom-demir alaşımı çok sert olduğundan eğe gibi aşındırıcı âletlerin yapımında işe yarar. Krom-nikel alaşımının katıldığı demir ise çok dayanıklı ve esnek bir çelik verir. Bunlardan çeşitli makine parçalan zırhlar köprüler elektrik dirençlerinde kullanılır. Krom cevheri başlıca metalurji, kimya, refrakter ve döküm kumu sanayinde kullanılır.

Harbiye İnşaat A.Ş Madencilik 2014 yılında Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesindeki %38-46 tenörlü işletme ruhsatlı sahasında krom arama faaliyetlerine başlamıştır. Yakın zamanda işletim faaliyetlerine başlanılarak ülke ekonomisine ciddi faydalar sağlanılması hedeflenmektedir.