Şirketlerin en temel kaynaklarının başında İnsan Kaynağı gelmektedir. Harbiye İnşaat, istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önemli olduğuna inanmaktadır.
Harbiye İnşaat’ta uygulanan insan kaynakları politikası, çalışanların kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlamaktadır. Yeni istihdam alanlarında ise uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturmaktadır.
Harbiye İnşaat’ın İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları aşağıda belirtilen ilkelerin ışığı doğrultusunda gerçekleşir:
• Şirketimizin insan kaynağı seçimini, gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yaparız.
• Harbiye İnşaat’ın çalışmak için tercih edilen bir şirket olmasını hedefleriz.
• Harbiye İnşaat ilkelerine uygun şekilde, çalışanlarımızın ve şirketimizin beklentilerini dengeleriz.
• Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirir ve teşvik ederiz.
• İhtiyaçlarımızın karşılanmasında şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı amaçlarız.
• İnsan kaynakları yönetiminde yeni gelişmeleri takip eder ve şirketimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirerek uygularız.
   Neden Harbiye İnşaat?
2010 yılında kurulan Harbiye İnşaat, sektördeki gelişmeleri dikkatle takip etmiş; tamamladığı işler ile ülkemizin gelişmekte olan inşaat şirketleri arasındaki yerini almıştır. Aynı süreçte Harbiye İnşaat, kurumsallaşma sürecini titizlikle gözetmiş ve uygulamış; başarı grafiğini sürekli yükselterek bir sürdürülebilir büyüme örneği oluşturmuştur.
Harbiye İnşaat günümüzde;
– Şeffaf ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışına sahip,
– Sürekli gelişmeyi ilke edinen,
– Farklı coğrafyalarda ve farklı sosyokültürel şartlarda iş yapabilme yetkinliğine sahip,
– Alanında yeni teknoloji ve yöntemler geliştiren,
– Yatırımcı yönü ile ülkemiz insanına yeni iş olanakları yaratan,
– Takım çalışması prensibi ile hareket eden uzman kadrosuyla yüksek kalite ve verimlilik ile zamanında iş yapan bir inşaat firmasıdır.
Harbiye İnşaat ailesinin bir ferdi olmak, sizi uluslararası normlardaki çalışma olanaklarına kavuşturmakla kalmayıp başarılı geleceğiniz ile buluşturacak bir ayrıcalığa dönüşecektir.
Harbiye İnşaat kariyer olanakları
Sürekli gelişmeyi ve çalışan motivasyonunu sağlamak, insan kaynaklarımızın bilgi ve yetkinlik seviyesini dünya standartları seviyesinde tutabilmek, sektörde rekabet edebilmek amacı ile çalışanların gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.
Harbiye İnşaat çalışanlarına sunduğu imkanlarla,
– Yeni elemanların işe uyumlarının en kısa sürede sağlanmasını,
– İşlerin daha iyi yapılabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,
– Çalışan sorumluluğunu arttırarak yöneticilik ve liderlik tarzlarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.
Bilgisi ve deneyimi ile teknoloji kullanımını birleştirebilen, kendini sürekli geliştirerek fark ve katma değer yaratan çalışanlarımıza üst düzey yönetici pozisyonları dahil tüm kariyer olanakları ve yolları açıktır.

   Nasıl iş başvurusunda bulunabilirim?
Genel bir başvuru yapmak için iş başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

İş başvuruları aktif olarak 3 ay, ortaya çıkabilecek ihtiyacın aktif bölümden sağlanamaması riskine karşın pasif olarak sürekli saklanmaktadır. Başvurusu pasif bölümde bulunan adaylar ihtiyaç anında bilgilendirilmekte ve günün koşulları içinde durumu yeniden değerlendirilmektedir.
   CV’mi bıraktım ama bana geri dönülmedi, nasıl bilgi alabilirim?
Hedeflerinizle örtüştüğünü düşündüğünüz pozisyona yönelik olarak web sitemiz aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurunuz, pozisyona yönelik uygun kriter taramasının, pozisyona uygun nitelikleri taşıdığınıza karar verilmesinin ardından işe alım sürecimize dahil edilecektir.