Gölbaşı – Adıyaman AYR – Tut İl Yolu Km: 0+000 – 9+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşi

Çalışmalarımız Tamamlanmıştır.