Keban İl Yolu Toprak ve Sanat ve Üst Yapı İşleri tamamlanmıştır.