PROJENİN YERİ

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, İnşaatın sahası, Malatya İli, Arapgir İlçesinin 4 km güneybatısında Bolpınar Deresi üzerindeki Arapgir Göleti ve rezervuarında yer almaktadır.

PROJENİN KAPSAMI

Gövdede ve Rezervuar Alanında EPDM Esaslı Geomembran ve Geotekstil Keçe Yapılması, Gerekli kazı-dolgu ve beton imalatlarının yapılması ve Rezervuarda Kalan Ulaşım Yollarının yapılmasıdır.

Yapımı tamamlanan Malatya Arapgir Göleti ve Sulamasının göl alanının membranla kaplanması projesi ile 320 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.