Drone İle Çekilmiş Özel Görüntilere Hızlıca Bir Göz Atın

 

Sözleşme Bedeli 39.999.999,23 TL olan Proje kapsamında, Pamukluk Barajı’nda geriye kalan 650.000 m³ baraj gövde dolgusu tamamlanarak önyüz betonarme betonu imalatları, dolusavak köprüsü, derivasyon – dipsavak tüneli tıkaç betonu ile cebri boru ve vanalara dair mekanik teçhizat temini ve montajı işleri yapılacak olup, Projenin 400 takvim günde tamamlanması hedeflenmektedir.
Bilindiği üzere Pamukluk Barajı Mersin ili Tarsus ilçesinin 30 km kuzeybatısında Berdan Nehri’nin Pamukluk Çayı kolu üzerinde sulama, içme suyu ve enerji maksatlı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilmektedir. Barajın temelden yüksekliği 135 metre, depolama hacmi 282 hm³’tür. Barajın işletmeye alınması ile 184.060 dekarlık sulama sahasının su ihtiyacı için sulamaya yıllık 157.68 hm³; içme suyuna ise 127.54 hm³ su verilecek ve yıllık ortalama 68.76 Gwh enerji üretilecektir.